ICCV Workshop 2017

Organizing Committee:

  • Yandong Guo, Lei Zhang, Yuxiao Hu, Rong Xiao

Advisory Committee (In alphabetical order):

  • Jianfeng Gao, Xiaodong He, Jin Li, Shiguang Shan